Vertrouwenspersoon - D.v.v. Sallandia

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon:

C. Mäkel           06-23838517     rmakel@kpnmail.nl

Verzorgt de eerste opvang van personen die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.

Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Geeft begeleiding als de persoon de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.

Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

Registreert gevallen van ongewenst gedrag.

De volgende gedragscodes zijn binnnen onze vereriging van toepassing:
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes


Waar de grens van ongewenst gedrag ligt zie je op: Grensoverschrijdend gedrag- Centrum Veilige Sport Nederland

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!