Cookie beleid Sallandia

De website van Sallandia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Voor een ieder (jeugd-) lid, donateur, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe de zaken bij de D.v.v. Sallandia zijn geregeld en welk gedrag van hem/haar wordt verwacht. Trainers en leiders maken met het elftal voor aanvang en gedurende het seizoen afspraken. Hiernaast zijn er algemene regels die bij de verenging gelden om alles in goede banen te leiden. Zonder afspraken ontstaat er een rommelige en onduidelijke situatie die voor spelers, leiders en ouders nadelig werkt. Onduidelijkheden voor u of uw kind kunnen worden opgelost door het vragen van informatie. Deze informatie kunt u verkrijgen bij trainers, leiders of (jeugd-) bestuursleden.

Clubhuisgebruik

Het is van groot belang dat er op verantwoorde wijze met alcohol moet worden omgegaan.
Daartoe hebben (de meeste) barmedewerkers een cursus (IVA) gevolgd.
Voor een verantwoord alcoholgebruik zijn de volgende regels opgesteld.

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de kantine.
 • Verkoop van meegebrachte waren c.q goederen op het sportcomplex is niet toegestaan.
 • Kaarten en andere gokspelen waarmee geld is gemoeid zijn niet toegestaan.
 • Het clubhuis dient netjes te worden achterlaten. Ruim je eigen rommel op.
 • Er wordt op zaterdag voor 13.00 uur geen alcohol geschonken.
 • Roken in het clubhuis is verboden.
 • Uit het oogpunt van een voorbeeldfunctie wordt er geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en alle andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie alsmede aan personen die fungeren als chauffeur  bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd. Daarnaast is het beleid dat bij bovenmatig alcoholgebruik er niet wordt geschonken.
 • Het bestuur is voorstander van gematigd alcoholgebruik en beveelt het gebruik van alcoholvrije drank van harte aan.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende, barvrijwilliger of bestuurslid uit het clubhuis verwijderd.

Drugs

Leden en gasten die betrapt worden op het in bezit hebben van drugs, het gebruik van drugs, of handel in drugs in welke vorm dan ook, worden direct, en zonder waarschuwing van het sportpark verwijderd. Leden van de D.v.v. Sallandia worden onmiddellijk geroyeerd. Handel in drugs en verboden verdovende middelen wordt gemeld aan de politie.

Spelers

Als lid van de D.v.v. Sallandia maak je deel uit van een vereniging en van een team. Verwacht wordt dat op een goede manier omgegaan wordt met clubgenoten, teamgenoten, leider(s) en trainer(s), scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, barpersoneel kortom, met iedereen waarmee je als lid van de D.v.v. Sallandia te maken krijgt.

 • Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij trainingen en wedstrijden.
 • Bel ruim van te voren af bij de  leider of trainer.
 • Spelers luisteren naar de aanwijzingen van hun leider(s) en trainer(s).
 • Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht, het dragen sierraden is niet toegestaan.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden wordt sportief gedrag getoond. Spelers accepteren de beslissingen van de wedstrijdleiding. Uitgangspunt is een positieve en sportieve voetbalhouding ten opzichte van je eigen team, de tegenstander en het publiek.
 • Na de trainingen en wedstrijden wordt er door alle spelers gedoucht.
 • Schoenen moeten buiten worden schoongemaakt en niet tegen de wanden in de gang of kleedkamer.
 • Kleedruimtes en clubhuis netjes achter laten.
 • Roken in kleedruimtes en dug-outs is niet toegestaan.
 • De door de D.v.v. Sallandia beschikbaar gestelde tenues worden uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen. Gebruik bij andere gelegenheden kan alleen met toestemming van het bestuur.
 • Van andermans eigendommen afblijven.
 • Zorgvuldig omgaan met het training- en wedstrijdmateriaal.
 • Boetes worden geïnd via een toegezonden acceptgiro. Wie binnen een termijn van twee weken niet betaald, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijden.
 • Na uitsluiting van deelname aan wedstrijden vanwege een schorsing, is het verboden deel te nemen aan wedstrijden van andere elftallen. Bij constatering volgt schorsing.

Trainers en leiders

Naast de functie als leider en trainer, zoals in beschreven in het voetbaljeugdplan van de D.v.v. Sallandia wordt erop toegezien dat spelers zich aan de regels houden. Indien nodig wordt gedrag gecorrigeerd. Bij buitensporig gedrag wordt het jeugdbestuur hiervan in kennis gesteld. Trainers en leiders vervullen een voorbeeldfunctie, daarom wordt respect getoond naar ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders. Alle trainers en leiders hebben de taak om na afloop van wedstrijden en trainingen de kleedkamers te inspecteren en zo nodig actie te ondernemen om de kleedkamers schoon en afgesloten achter te laten ook bij uitwedstrijden. Daarnaast, moeten zij erop toezien dat doelen, ballenhokken en ander spelmateriaal wordt opgeruimd en afgesloten.

Ouders

Ouders spelen bij de D.v.v. Sallandia een belangrijke rol. Met name bij de jongste leeftijdscategorieën verzorgen ouders voor en na de trainingen en wedstrijden de kinderen. De D.v.v. Sallandia kan deze rol niet overnemen. U mag veel van de D.v.v. Sallandia en haar vrijwilligers verwachten, maar daarnaast hebt u ook verplichtingen jegens de D.v.v. Sallandia en gaat er dan ook van uit dat u zich conformeert aan een aantal regels.

 • Er wordt verwacht (met name bij de pupillen) dat u zoveel mogelijk de wedstrijden van uw kind bezoekt. Zorg dat uw kind op tijd is, of meld hem/haar op tijd af.
 • Verwacht wordt dat u deelneemt in het vervoer naar uitwedstrijden.
 • Er wordt positief gedrag verwacht richting eigen team en begeleiding, de tegenspelers en hun begeleiding en de wedstrijdleiding.
 • Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoei u niet met het spel. Positieve aanmoedigingen verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen.
 • Negatief commentaar is funest voor de jeugdspelers/sters blijf positief en laat het coachen over aan de trainer(s) en leider(s).
 • Leer uw kind positief gedrag en acceptatie. Sport is meer dan alleen winnen of verliezen (gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking).
 • Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team (bv verplaatsen/verwijderen van doeltjes bij E en F pupillen) of als grensrechter van de D.
 • Blijf tijdens de wedstrijden ruim buiten de lijnen.

Algemeen

Het is niet toegestaan om eigendommen van D.v.v. Sallandia in bruikleen te nemen zonder overleg te hebben gepleegd met het bestuur. Het is verboden om speel- en trainingsvelden te betreden met fietsen, scooters, brommers en elk ander soort rijwiel of voertuig.

Wangedrag

Wangedrag wordt niet geaccepteerd. Hieronder vallen onder andere diefstal, vandalisme en geweld, gericht op eigendommen van de D.v.v. Sallandia, haar leden of van haar bezoekers tijdens wedstrijden of daarbuiten. Afhankelijk van de aard van het wangedrag kan het (jeugd-) bestuur een sanctie opleggen in de vorm van het laten vergoeden van de schade of het opleggen van een schorsing. Herhaaldelijk wangedrag kan leiden tot verwijdering (schorsing). Wangedrag wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering, wat kan leiden tot een algemeen royement.

Bestuur D.v.v. Sallandia

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!