Categorie | Algemeen

Wéér overleg sportpark Zandweerd.

Geschreven door redactie dagblad De Stentor

De sportclubs op de Zandweerd beraden zich op een voorstel van wethouder Magriet de Jager om alsnog tot verregaande samenwerking op het sportpark te komen. Het is de zoveelste stap in de discussie over de herinrichting van het sportpark. De Jager erkent dat de gang van zaken weinig consistent oogt, maar noemt de pas op de plaats nu de enige juiste beslissing. (Bron: De Stentor)

,,Ik kreeg signalen dat het de verkeerde kant op dreigde te gaan.” De Jager twijfelt aan het politieke draagvlak voor de vier varianten en bijbehorende financiële plaatjes die haar voorganger Hiemstra op tafel heeft gelegd. Verder lijkt zij zich het lot van – vooral – Sallandia aan te trekken. In de voorstellen van Hiemstra draait het om fusies. Alleen fusieclubs worden extra gefaciliteerd op het gebied van behuizing en kunstgras. De CJV’ers en Sportclub Deventer willen fuseren, maar Sallandia en WWV niet.

Wel willen de laatste twee samenwerken. Zij vreesden kansloos te worden ten opzichte van de fusieclub De CJV’ers/Sportclub Deventer die op grond van het ledental beter gefaciliteerd zou worden. Ook De Jager omarmt het fusiedenken, maar houdt daar minder stringent aan vast. Voor haar is samenwerking ook een optie, waarbij clubs zelfs zelfstandig kunnen blijven. Ideaal scenario is huisvesting in een gebouw en een beheersstichting voor parkmanagement.

De CJV’ers en Sportclub Deventer reageren niet heel enthousiast op het voorstel van wethouder De Jager. De vier varianten van haar voorganger Hiemstra voorzien in (onder meer) een nieuw clubgebouw voor de clubs die fuseren (De CJV’ers en Sportclub Deventer ). ,,Wij zijn verrast”, zegt Sportclub Deventer-preses Felix Witz over de opstelling van De Jager. ,,We gaan er vanuit dat die varianten niet van tafel zijn.” Sallandia en WWV zijn tevreden.

De goedkoopste variant (als er geen enkele fusie is) kost 2,3 miljoen euro, de duurste 4,3 miljoen. Die laatste variant geldt als er twee fusieclubs zijn. Maar ook de variant met alleen een fusie van De CJV’ers/Sportclub Deventer (FC Deventer) kost al 3,8 miljoen. Alleen bij de variant van twee fusies komt er een nieuw gebouw, met alle kleedkamers en de kantine van FC Deventer. WWV/Sallandia zou het dan met een vernieuwde kantine moeten doen.

,,De gemeenteraad beslist over de varianten”, zegt De Jager. ,,Maar ik denk dat er voor zo’n fors bedrag pas draagvlak is bij één grote samenwerking. Daarom wilde ik dit overleg.” Ze noemt één nieuw, groot gebouw met alle voorzieningen met het oog op de kosten’ideaal’. Eerder was het criterium daarbij maximaal twee tappunten: twee kantines oftewel twee clubs. ,,Twee of drie tappunten, het maakt mij niet uit.” Eén gebouw biedt meer kansen voor gedeeld gebruik met kinderopvang of zorg en schommelingen in ruimtebehoefte zijn op te vangen.< Ook komt er ruimte voor groen of bouw aan de rand van het park, richting Sint Jurriën. Gezamenlijk parkbeheer is voordelig bij inkoop en gebruik van velden en kleedkamers. De Jager (,,Ik denk minder in ledenaantallen dan mijn voorganger") wil op 1 juli weten hoe de clubs erover denken. ,,Dan loopt het ingezette proces geen vertraging op.” De Jager benadrukt dat het proces om te komen tot FC Deventer kan doorgaan.


Comments are closed.