Vertrouwenspersoon

Bij  D.v.v.  Sallandia kunt u terecht bij Cindy Mäkel als vertrouwenspersoon

  • zij biedt u de mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen over (vermoedens van) integriteitschendingen of ongewenste omgangsvormen;
  • zij biedt een luisterend oor aan u en geeft ruimte aan emotie;
  • zij brengt samen met u het probleem in kaart en helpt de u een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden;
  • zij biedt ondersteuning en begeleidt u tijdens het proces;
  • zij heeft een adviserende rol richting het bestuur of instantie welke door u en Cindy wordt aangewezen;

Cindy kunt u bereiken via mailadres rmakel@kpnmail.nl of 06 23838517