Tags | "Sportcomplex"

Foto’s officiële opening Sportpark

Gistermiddag is het vernieuwde sportpark officieel geopend. Henny Meijerink was weer aanwezig om dit te vast te leggen. Hieronder een kleine impressie. Alle foto’s (44 stuks) zijn te vinden in het fotoalbum of klik hier.

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Akkoord over sportpark Zandweerd

Bron: De Stentor

DEVENTER – Sportpark Zandweerd krijgt bij de herinrichting één centraal kleedkamergebouw. De voetbalclubs hadden daar tot gisteravond grote bedenkingen over, maar gingen in de politieke markt uiteindelijk akkoord.

Clubs én wethouder sport Margriet de Jager omarmden een voorstel van VVD’er Henk Scharp. Hij suggereerde het centrale gebouw iets anders te situeren op het park om de bezwaren van de clubs weg te nemen.

Inspreker Han Hofstede uitte namens Sportclub Deventer en Sallandia kritiek op het voorstel van het college. De situering van het kleedkamergebouw was zodanig dat er een extra trainingsveld zou sneuvelen. Dat stelt de clubs voor capaciteitsproblemen. Ook de afstand van de velden tot het gebouw was te groot en strijdig met KNVB-richtlijnen. Dat is ook onveilig voor met name pupillen. Dit gezien paden met fiets- en bromfietsverkeer op het park die zij dan moeten oversteken Lees verder

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Terugfluitactie van Zandweerdclubs (update)

Bron: deventervoetbal.nl | Foto’s: Henny Meyerink

Vanavond voor aanvang van de politieke markt verzamelden zich vele leden van de voetbalclubs op sportpark de Zandweerd op het Grote Kerkhof voor het stadhuis. Zowel jeugd- als seniorenleden verzorgden er een luidruchtige terugfluitactie om bij de gemeente aandacht te vragen voor een flinke revitalisering van hun verpauperde onderkomen aan de Sportveldenlaan. Lees verder en bekijk de beelden op de site van Deventervoetbal.nl.

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Actie woensdag 23 november Grote Kerkhof

Op initiatief van Sportclub Deventer is er een aantal fractievergaderingen bezocht.
Doel hiervan was te trachten draagvlak te creëren voor de ‘kleedkamerplus-variant’, oftewel aanleg kunstgras.
Wij hebben sterk de indruk gekregen dat hiervoor draagvlak is mits wij als Zandweerd-verenigingen “uit één mond spreken”.

As woensdag staat sportpark Zandweerd op de agenda tijdens de politieke markt.

Han Hofstede van Sportclub Deventer zal daar een notitie voorlezen namens de Zandweerdverenigingen. De politieke markt start om 19 uur.
Sportclub Deventer wil samen met Sallandia en CJV met zoveel mogelijk jeugd (in voetbalshirt) om 18.30 uur aanwezig zijn en de raadsleden een warm onthaal bieden (er zijn 500 fluitjes gekocht).

We verzamelen ter hoogte van het café de 7e hemel, Grote Kerkhof 28, in het hoekje naast de kerk.

Wij verzoeken dan ook om met zoveel mogelijk jeugdspelers aanwezig te zijn.

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Zandweerd: zes clubs onder één dak

DEVENTER – De zes sportclubs op sportpark Zandweerd krijgen toch één gezamenlijk onderkomen. Wethouder Margriet de Jager is dit met de betreffende verenigingen overeengekomen.

Na maanden van overleg tekenen de sportclubs – SC Deventer, CJV-ers, Sallandia, WWV (allen voetbal), MC Hotwheels en DSV Actief – en de wethouder aanstaande woensdag een intentieovereenkomst. In de komende weken worden de plannen verder uitgewerkt. De Jager: ,,De clubs gaan één accommodatie delen, maar het is belangrijk dat de vereniging ieder de eigen identiteit behouden. Hoe dit het beste mogelijk kan, gaan we nu verder bespreken.”

De gemeente Deventer heeft al enige tijd vijf miljoen euro klaarliggen om het verouderde sportpark Zandweerd op te knappen. Aanvankelijk stelde de gemeente een fusie van de vier voetbalclubs min of meer als voorwaarde voor het vernieuwen van de accommodaties. Een samengaan bleek geen haalbare kaart. Nadat er uiteindelijk wél overeenstemming leek over een herinrichting, besloot De Jager alle partijen toch opnieuw aan tafel te nodigen om te praten over vergaande samenwerking. (bron: De Stentor)

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Sallandia vindt plannen nóg scheef

Met een goed gefaciliteerde fusieclub van De CJV’ers en Sportclub Deventer als buren, vreesde Sallandia eerder al minder aantrekkelijk te worden voor (nieuwe) leden.

Volgens Harry Preusterink van Sallandia willen Sportclub Deventer en De CJV’ers alleen met elkaar verder en sluiten zij de andere twee buiten. De gemeente meldt dat Sportclub Deventer en De CJV’ers vinden dat hun cultuur verschilt van die van Sallandia. De CJV’ers en Sportclub op hun beurt stellen dat Sallandia nooit voor een fusie openstond. Preusterink: ,,Wij redden ons prima en zagen dus geen noodzaak voor fusie. Door de fusieplannen van De CJV’ers en Sportclub Deventer en de faciliteiten die zij dan krijgen, kwam het anders te liggen.” Het voelt alsof de clubs tegen elkaar ‘worden uitgespeeld’. Lees verder

Gepubliceerd in UncategorizedReacties (0)

Stand van zaken revitalisatie Sportpark de Zandweerd

Vervolg op eerdere verslaggeving:

Nadat de leden van de Deventer gemeenteraad de wethouder opdracht had gegeven nogmaals met de Zandweerdverenigingen te overleggen, werd op 14 januari jl. een afspraak gemaakt met Wethouder Hiemstra, de ambtenaren sport Boode en Greve en vertegenwoordigers van de Zandweerdverenigingen.

Al direct bleek dat zowel CJV als Sportclub Deventer niet van plan waren enige vorm van samenwerking met Sallandia en WWV aan te gaan. We spraken niet over een fusie van de Zandweerdverenigingen, want daar zijn we zelf immers ook niet aan toe. Maar we zijn wel voorstander van een Stichting Sportpark de Zandweerd, waarbij we 1 aanspreekpunt voor de gemeente kunnen zijn. (Deze Stichtingsvorm werd door onze algemene ledenvergadering al eerder goedgekeurd.) Helaas zag de potentiële fusieclub hier geen heil in en ging zelfs zover dat zij (in de toekomst) niet wilden dat hun clubhuis aan dat van Sallandia of WWV grenst. Lees verder

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Politiek geeft Sallandia een herkansing.

Dat de democratie in Deventer nog leeft bleek op woensdag 16 december jl. Harry Preusterink mocht namens Sallandia inspreken op de politieke markt. De bijgevoegde brief maakt duidelijk waaruit het pleidooi van Sallandia bestond: een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. Lees verder

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)