Tags | "Algemene ledenvergadering"

Foto’s Buitengewone Ledenvergadering

De foto’s van de buitengewone ledenvergadering van afgelopen vrijdag staan online. Met dank aan Henny Meijerink. Bekijk ze allemaal in het fotoalbum of klik hier. Hieronder een kleine impressie. Tijdens deze vergadering werden de jubilarissen van 2015 gehuldigd en na de vergadering hebben de oud prof’s Dick Schneider en Harry Decheiver verteld over hun tijd bij Sallandia.

Gepubliceerd in NieuwsReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 25 november 2014

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 4 juni 2014

4. Verslag financiële commissie

5. Definitieve cijfers 2013 – 2014

Pauze

6. Voorstel renovatie clubhuis

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering woensdag 13 november 2013

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 3 juni 2013

4. Ontwikkelingen sportpark / clubhuis

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2012 – 2013

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 6 november 2012

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 mei 2012

4. Contributieverhoging

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2011 – 2012

Pauze

7. Ontwikkelingen Sportpark

8. Huldigingen

9. Rondvraag

Sluiting

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Jubilarissen gehuldigd tijdens ALV

Op de Algemene Ledenvergadering op 22 mei jl. zijn de volgende leden gehuldigd, vlnr
Edwin Rooseboom 25 jaar
Rene Mollenhof 25 jaar
Jan Broekhuis 60 jaar
Marcel Fuchs 25 jaar
Huub de Vries 60 jaar
Ronald Brinkman 25 jaar
Harry Littink 50 jaar
Op de foto ontbreekt Jo Koers. Hij zal tijdens de najaarsvergadering worden gehuldigd voor 60 jaar lid van D.v.v. Sallandia.

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Maandag 21 NOVEMBER 2011

AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 17 mei 2011.

4. Huldiging jubilarissen

5. Definitieve cijfers 2010-2011

6. Kwartaalcijfers penningmeester

PAUZE

7. Presentatie sportpark

8. Evaluatie voetbalplan 2014

9. Rondvraag

SLUITING

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Jubilarissen D.v.v. Sallandia

Tijdens de voorjaarsvergadering van D.v.v. Sallandia zouden maar liefst 13 leden worden gehuldigd. Helaas waren drie leden verhinderd, t.w. Johan Wesselink, 50 jaar, Hans Duchateau, 50 jaar, en Joey Nagtegaal, 25 jaar. Deze huldigingen schuiven door naar de najaarsvergadering. De leden die wel door de voorzitter Henk Fuchs in het zonnetje werden gezet waren:

Achterste rij van links naar rechts:

Roel van Wijk voor 25 jaar
Edwin Boxma voor 25 jaar
Richard de Graaf voor 25 jaar
Rudy Koers voor 25 jaar
Sybrand Blok voor 25 jaar
Ivo Nijenhuis voor 25 jaar

Voorste rij van links naar rechts:

Rob Helsloot voor 25 jaar
Piet Colenbrander voor 25 jaar
Dirk Kok voor 70 jaar!!!
Ap Nagtegaal voor 40 jaar

De avond werd afgesloten door Dirk Kok, die met een aantal mooie annekdotes en moppen de lachers al snel op zijn hand had en daarna nog een aantal liedjes voor de leden ten gehore bracht.

In het fotoalbum staan nog meer foto’s van de huldiging tijdens de ledenvergadering. Klik hier.

Gepubliceerd in Algemeen, Foto / VideoReacties (0)

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Dinsdag 17 MEI 2011
AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 15 december 2010.
 4. Jaarverslagen
 5. Huldigingen
 6. Bestuursverkiezingen
  Aftredend zijn :
  A. Nagtegaal (herkiesbaar)
  S. Nagtegaal – Brink (herkiesbaar)
  J. Kuiper (herkiesbaar)
  C. Jansen (herkiesbaar)
 7. Presentatie cijfers “de Lokvogel”
 8. Begroting seizoen 2011/2012
 9. Update sportpark de Zandweerd
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Contributieverhoging per 1-7-2010

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 juni jl. is een voorstel tot contributieverhoging door de leden aangenomen. De contributie voor senioren, junioren, pupillen en niet spelende leden zal per 1-7-2010 met € 1,00 per maand worden verhoogd, oftewel € 12,00 per jaar. De bijdrage voor donateurs gaat m.i.v. 1-7-2010 van € 25,00 naar € 30,00 per jaar.

Het Bestuur

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 1 juni a.s. 20.00 uur in De Lokvogel

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)