Tags | "Algemene ledenvergadering"

Sallandia huldigt jubilarissen en benoemt nieuwe penningmeester

Op de ledenvergadering van 30 november heeft het Bestuur van Sallandia de heren M. Willemsen, 60 jaar, en H. Vulgers, 25 jaar gehuldigd.

De jubilarissen M. Rijsdijk, 40 jaar, en Raymond Bresser, 25 jaar, moesten vanwege hun werk helaas verstek laten gaan.

Ook werd tijdens deze vergadering de vervanger van R. Koers in de functie van penningmeester benoemd. Cindy Mäkel gaat Rudy opvolgen.

Wij wensen haar hierbij veel succes.

Foto’s

links-mannus-willemsen-midden-gertie-bedeker-rechts-hennie-vulgers Links Mannus Willemsen,
midden Gertie Bedeker,
rechts Hennie Vulger
mannus-willemsen-met-voorzitter-gertie-bedeker Mannus Willemsen
met voorzitter Gertie Bedeker
mannus-willemsen-met-voorzitter-gertie-bedeker Mannus ontvangt een
spiegelklok metinscriptie.
penningmeester-cindy-makel Penningmeester Cindy Mäkel

Gepubliceerd in Algemeen, NieuwsReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering woensdag 30 november 2016

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

 

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 29 juni 2016

4. Definitieve cijfers 2015 – 2016

5. Verslag financiële commissie

6. Huldigingen

 • Raymond Bresser   25 jaar
 • Hennie Vulgers        25 jaar
 • Marco Rijsdijk         40 jaar
 • Mannus Willemsen 60 jaar

7. Rondvraag

Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in Algemeen, NieuwsReacties (0)

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

 

                                                                    Woensdag 29 juni 2016

                                                                    AANVANG : 20.00 UUR

 

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

 

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering
  d.d. 25 november 2015
 4. Jaarverslagen
 5. BestuursverkiezingenAftredend zijn :
  G. Bedeker (herkiesbaar)
  A. Rondhuis (herkiesbaar)
  R. Koers (niet herkiesbaar)
 6. Begroting seizoen 2016/2017
 7. Huldigingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Bestuursmededeling – Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Woensdag 25 november 2015
AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 17 juni 2015

4. Kandidaatstelling R. Veurtjes voor algemeen bestuurslid tot 1 juli 2017

(Een tegenkandidaatstelling door vijf of meer leden ondersteunt moet tenminste 3 werkdagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, met de toezegging dat de betreffende kandidaat zijn/haar kandidatuur accepteert)

5. Definitieve cijfers 2014 – 2015

6. Verslag financiële commissie

7. Rondvraag

8. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Bestuursmededeling – Ledenvergdering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Woensdag 17 juni 2015
AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering
d.d. 25 november 2014

4. Jaarverslagen

5. Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn : A. Nagtegaal (niet herkiesbaar)
S. Nagtegaal – Brink (niet herkiesbaar)
Afgetreden: F. van der Hulst

6. Begroting seizoen 2015-2016

7. Huldigingen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Foto’s Buitengewone Ledenvergadering

De foto’s van de buitengewone ledenvergadering van afgelopen vrijdag staan online. Met dank aan Henny Meijerink. Bekijk ze allemaal in het fotoalbum of klik hier. Hieronder een kleine impressie. Tijdens deze vergadering werden de jubilarissen van 2015 gehuldigd en na de vergadering hebben de oud prof’s Dick Schneider en Harry Decheiver verteld over hun tijd bij Sallandia.

Gepubliceerd in NieuwsReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 25 november 2014

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 4 juni 2014

4. Verslag financiële commissie

5. Definitieve cijfers 2013 – 2014

Pauze

6. Voorstel renovatie clubhuis

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering woensdag 13 november 2013

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 3 juni 2013

4. Ontwikkelingen sportpark / clubhuis

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2012 – 2013

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 6 november 2012

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 mei 2012

4. Contributieverhoging

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2011 – 2012

Pauze

7. Ontwikkelingen Sportpark

8. Huldigingen

9. Rondvraag

Sluiting

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Jubilarissen gehuldigd tijdens ALV

Op de Algemene Ledenvergadering op 22 mei jl. zijn de volgende leden gehuldigd, vlnr
Edwin Rooseboom 25 jaar
Rene Mollenhof 25 jaar
Jan Broekhuis 60 jaar
Marcel Fuchs 25 jaar
Huub de Vries 60 jaar
Ronald Brinkman 25 jaar
Harry Littink 50 jaar
Op de foto ontbreekt Jo Koers. Hij zal tijdens de najaarsvergadering worden gehuldigd voor 60 jaar lid van D.v.v. Sallandia.

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)