Tags | "Algemene ledenvergadering"

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

 

                                                                    Woensdag 29 juni 2016

                                                                    AANVANG : 20.00 UUR

 

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

 

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering
  d.d. 25 november 2015
 4. Jaarverslagen
 5. BestuursverkiezingenAftredend zijn :
  G. Bedeker (herkiesbaar)
  A. Rondhuis (herkiesbaar)
  R. Koers (niet herkiesbaar)
 6. Begroting seizoen 2016/2017
 7. Huldigingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Bestuursmededeling – Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Woensdag 25 november 2015
AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 17 juni 2015

4. Kandidaatstelling R. Veurtjes voor algemeen bestuurslid tot 1 juli 2017

(Een tegenkandidaatstelling door vijf of meer leden ondersteunt moet tenminste 3 werkdagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, met de toezegging dat de betreffende kandidaat zijn/haar kandidatuur accepteert)

5. Definitieve cijfers 2014 – 2015

6. Verslag financiële commissie

7. Rondvraag

8. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Bestuursmededeling – Ledenvergdering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Woensdag 17 juni 2015
AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering
d.d. 25 november 2014

4. Jaarverslagen

5. Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn : A. Nagtegaal (niet herkiesbaar)
S. Nagtegaal – Brink (niet herkiesbaar)
Afgetreden: F. van der Hulst

6. Begroting seizoen 2015-2016

7. Huldigingen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Foto’s Buitengewone Ledenvergadering

De foto’s van de buitengewone ledenvergadering van afgelopen vrijdag staan online. Met dank aan Henny Meijerink. Bekijk ze allemaal in het fotoalbum of klik hier. Hieronder een kleine impressie. Tijdens deze vergadering werden de jubilarissen van 2015 gehuldigd en na de vergadering hebben de oud prof’s Dick Schneider en Harry Decheiver verteld over hun tijd bij Sallandia.

Gepubliceerd in NieuwsReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 25 november 2014

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 4 juni 2014

4. Verslag financiële commissie

5. Definitieve cijfers 2013 – 2014

Pauze

6. Voorstel renovatie clubhuis

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering woensdag 13 november 2013

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 3 juni 2013

4. Ontwikkelingen sportpark / clubhuis

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2012 – 2013

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 6 november 2012

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 mei 2012

4. Contributieverhoging

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2011 – 2012

Pauze

7. Ontwikkelingen Sportpark

8. Huldigingen

9. Rondvraag

Sluiting

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Jubilarissen gehuldigd tijdens ALV

Op de Algemene Ledenvergadering op 22 mei jl. zijn de volgende leden gehuldigd, vlnr
Edwin Rooseboom 25 jaar
Rene Mollenhof 25 jaar
Jan Broekhuis 60 jaar
Marcel Fuchs 25 jaar
Huub de Vries 60 jaar
Ronald Brinkman 25 jaar
Harry Littink 50 jaar
Op de foto ontbreekt Jo Koers. Hij zal tijdens de najaarsvergadering worden gehuldigd voor 60 jaar lid van D.v.v. Sallandia.

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Maandag 21 NOVEMBER 2011

AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 17 mei 2011.

4. Huldiging jubilarissen

5. Definitieve cijfers 2010-2011

6. Kwartaalcijfers penningmeester

PAUZE

7. Presentatie sportpark

8. Evaluatie voetbalplan 2014

9. Rondvraag

SLUITING

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd in AlgemeenReacties (0)

Jubilarissen D.v.v. Sallandia

Tijdens de voorjaarsvergadering van D.v.v. Sallandia zouden maar liefst 13 leden worden gehuldigd. Helaas waren drie leden verhinderd, t.w. Johan Wesselink, 50 jaar, Hans Duchateau, 50 jaar, en Joey Nagtegaal, 25 jaar. Deze huldigingen schuiven door naar de najaarsvergadering. De leden die wel door de voorzitter Henk Fuchs in het zonnetje werden gezet waren:

Achterste rij van links naar rechts:

Roel van Wijk voor 25 jaar
Edwin Boxma voor 25 jaar
Richard de Graaf voor 25 jaar
Rudy Koers voor 25 jaar
Sybrand Blok voor 25 jaar
Ivo Nijenhuis voor 25 jaar

Voorste rij van links naar rechts:

Rob Helsloot voor 25 jaar
Piet Colenbrander voor 25 jaar
Dirk Kok voor 70 jaar!!!
Ap Nagtegaal voor 40 jaar

De avond werd afgesloten door Dirk Kok, die met een aantal mooie annekdotes en moppen de lachers al snel op zijn hand had en daarna nog een aantal liedjes voor de leden ten gehore bracht.

In het fotoalbum staan nog meer foto’s van de huldiging tijdens de ledenvergadering. Klik hier.

Gepubliceerd in Algemeen, Foto / VideoReacties (0)