Categorie | Algemeen

Sportpark de Zandweerd nadert de realisatiefase

Na jaren van onderhandelen en het treffen van voorbereidingen kwam de revitalisatie van sportpark de Zandweerd in een cruciale fase. Onder politieke verantwoordelijkheid van Margriet de Jager, die als vierde wethouder zich over dit dossier mocht buigen, kwam er uiteindelijk schot in de zaak.
Op zich natuurlijk een lastig dossier, want de samenwerking tussen gemeente en de inbreng van een particuliere organisatie, die kapitaal inbrengt op basis van zelfwerkzaamheid is vrij uniek.
Het budget van 2,5 miljoen, wat vastgesteld was door de gemeenteraad, bood de optie tot aanleg van een tweede kunstgrasveld, mits de clubs voor € 300.000,- aan zelfwerkzaamheid konden leveren. Dat alleen op de bouw van kleedkamers geen drie ton inverdiend kan worden moge duidelijk zijn. Daarom moesten de beide verenigingen, D.vv. Sallandia en Sportclub Deventer, op zoek naar aanbestedingsvoordeel, sponsoring en zelfwerkzaamheid.

Planning
In oktober 2012 werd Ad Paauwe als derde projectleider aangesteld door de gemeente om het proces van de revitalisering van het sportpark te begeleiden. Direct bij zijn aanstelling kon hij constateren dat de planning onder druk stond. De projectgroep was sterk afhankelijk van diverse organisaties betreffende allerlei onderzoeken waaraan procedureel moet worden voldaan.
Een greep uit het brede scala: Flora en Fauna, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar munitie, vleermuizen in de spouw, asbestonderzoek, kapvergunningen. Waarbij opgemerkt moet worden dat niet iedereen dezelfde tijdsdruk voelde dan wij.
Immers de ambitie om de gehele revitalisatie van het park gerealiseerd te hebben op 31 juli 2013 moesten wij ook verlaten. Aangezien augustus 2013 haalbaar moet zijn, indien er geen obstakels meer op ons pad komen, is dit acceptabel met het oog op het nieuwe voetbalseizoen.

Financiën op orde
Met een taakstellend budget van 2,5 miljoen blijft het zaak om bijzonder scherp te zijn op de pecunia. Allereerst waren de uitkomsten van de fusiebesprekingen tussen CJV ers en RDC van cruciaal belang. Gelukkig kwam op dinsdag 12 maart hier witte rook uit de schoorsteen. Bij een andere uitkomst had een we toch weer de ontwerpplannen tegen het licht moeten houden, met alle gevolgen van dien.
De gemeente moet als economisch eigenaar van het sportpark de aanbesteding uitzetten. De gemeente is niet BTW plichtig, zodat 21% belastingvoordeel natuurlijk bepalend is voor de haalbaarheid van het project.
Maar gedurende het project kwamen er per vergadering telkens nieuwe wensen en eisen op tafel van de zijde van de gemeente. En telkens kwam de discussie op tafel of dit nu wel of niet uit het beschikbare budget betaald moest worden.
Ook de kosten voor de voorbereiding en begeleiding van het project drukten zwaarder op het budget dan was voorzien.
De daarop volgende discussie om bezuinigingen door te voeren, die gingen over kwaliteit en duurzaamheid afgezet tegen het budget waren soms pittig.
Op woensdag 12 maart kwam wethouder Margriet de Jager persoonlijk naar het sportpark om deel te nemen aan de vergadering om in deze beslissende fase het projectteam te ondersteunen. En het resultaat was er ook naar. Groen licht!

Aanbesteding
De gemeente gaat nu alle onderdelen welke betrekking hebben op de revitalisatie van het park op de aanbestedingskalender zetten. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt uit vijf aanbieders, die binnen deze besloten aanbesteding hun prijzen op tafel moeten leggen.
Bouwbedrijf De Haan heeft de bouw van de kleedkamers toegewezen gekregen. Vooral om de combinatie van zelfwerkzaamheid in te passen met de werkzaamheden van de aannemer is al een opgave op zich. Bovendien was de prijs per kubieke welke afgegeven was door bouwbedrijf De Haan bijzonder gunstig.

Laatste fase
Nu we de laatste fase ingaan staat er nog een voorlichting voor de omwonenden op het programma. De gemeente en de verenigingen hechten aan een goede relatie met de buren en willen hen ook zo goed als mogelijk voorlichten.
In het clubhuis van Sallandia en Sportclub Deventer is een tekening van het nieuwe sportpark te zien. Verder zullen we de leden via een speciale website op de hoogte houden over de vorderingen.

In de meimaand zullen de machines bezit nemen van het sportpark en zal in hoog tempo de aanblik van ons park veranderen.
Op weg naar een toekomstgericht sportpark.

Er staat ons niets in de weg, een perfecte samenwerking tussen Sportclub Deventer en D.v.v. Sallandia is gewaarborgd.
De clubs gaan samen met de gemeente Deventer, Bouwbedrijf de Haan, Kybys en ICS bouwen aan een duurzaam en mooi sportpark de Zandweerd.


Comments are closed.