Categorie | Algemeen

Politiek geeft Sallandia een herkansing.

Dat de democratie in Deventer nog leeft bleek op woensdag 16 december jl. Harry Preusterink mocht namens Sallandia inspreken op de politieke markt. De bijgevoegde brief maakt duidelijk waaruit het pleidooi van Sallandia bestond: een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. De raadsleden bleken ontvankelijk voor onze argumenten en verklaarden het Raadsvoorstel  niet rijp voor besluit. Dit betekent dat Sallandia en WWV nog enkele weken uitstel krijgen om met goede voorstellen, dan wel de samenwerkingsvoorstellen te komen, ook in overleg met de overige zusterverengingen. De boodschap was duidelijk: De politiek vraagt op duidelijke wijze aan de Deventer voetbalverenigingen om te gaan samenwerken c.q. te gaan fuseren. De komende weken zal er uitvoerig overleg zijn, intern en extern, om de haalbaarheid van samenwerking te onderzoeken. We moeten ons realiseren dat de raadsleden ons de kans hebben gegeven om in blessuretijd te scoren.


Leave a Reply