Categorie | Pupillen

Spoed!!! Pasfoto’s inleveren!

Aan de ouders/verzorgers van onderstaande D pupillen, m.i.v. seizoen 2010-2011, wordt verzocht zo spoedig mogelijk een pasfoto in te leveren bij of op te sturen naar Roel van Wijk, Zandweerdsweg 119, 7412XW DEVENTER. Gelieve de naam achterop de pasfoto vermelden. Qua leeftijd zijn zij volgend seizoen D pupil en hiervoor geldt de verplichting van een spelerspas.
Geen pas = niet spelen!

Naam Geboortedata  

 

               
               
Zahed, A. 19-4-1999            
               
               

Leave a Reply