Categorie | Algemeen, Diversen, Nieuws

Nieuwe indeling sportcomplex de Zandweerd

Sportcomplex de Zandweerd

Sportcomplex de Zandweerd

Na jaren van overleg is er afgelopen woensdag eindelijk een besluit genomen over de herinrichting van ons sportpark. En het besluit heeft zeer positief voor Sportclub Deventer en Sallandia uitgepakt.

Wat gaat er gebeuren?

Naast de aanpak van ‘het groen’, de hekwerken, ed., komt er in de hoek Ronald Holstlaan – Brederodelaan een grote parkeerplaats. Het centrale kleedkamergebouw komt te liggen in ‘het laantje’ dat toegang geeft tot de velden van Sportclub Deventer en Sallandia. Het gebouw heeft minimaal 8 kleedkamers, scheidsrechtersruimte en een materiaalopslag.

Verder komen  er 2 kunstgrasvelden. Het trainingsveld (gras) tussen het hoofdveld van Sallandia en de Brederodelaan blijft gehandhaafd. Het Sallandia-hoofdveld wordt enkele meters opgeschoven richting Brederodelaan om ruimte te creëren voor een eventueel toekomstig multifunctioneel gebouw. Waarschijnlijk zal in oktober as. gestart worden, waarbij er van uit wordt gegaan dat er door de verenigingen zelfwerkzaamheid wordt ingebracht.

Zoals bekend is CJV in gesprek over een fusie met RDC. Mocht de fusie doorgaan, dan verdwijnen de velden van CJV te zijner tijd en wordt er ook een kunstgrasveld aangelegd op het Borgele. De kantines van Sportclub Deventer en Sallandia blijven op de huidige plaats liggen.

We hebben met elkaar het maximale binnen gehaald! Dank aan allen die zich op wat voor manier dan ook hebben ingezet in dit traject de afgelopen jaren.

Rest ons iedereen een hele goede vakantie wensen.

[tekst gebruikt van onze zustervereniging Sportclub Deventer]


Comments are closed.