Categorie | Algemeen

Najaarsvergadering

I.v.m.  de ontwikkelingen op ons sportpark heeft het bestuur besloten om de najaarsvergadering te verschuiven naar december.

Iedereen zal tijdig op de hoogte worden gesteld wanneer deze vergadering zal gaan plaatsvinden.


Leave a Reply