Categorie | Uncategorized

Najaarsvergadering 15 december.

  1. Opening 20.00 uur.

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen 02 juni 2010

 4. Huldiging jubilarissen

 5. Bespreking financien

 6. Financieel verslag 2009/2010

 7. Kascontrole

 8. Sportpark de Zandweerd

 9. Rondvraag

10. Sluiting


Comments are closed.