Categorie | Algemeen

Contributieverhoging 1-1-2013

Tijdens de ledenvergadering van 6 november jl. is door het Bestuur het voorstel gedaan aan haar aanwezige leden om de contributie m.i.v. 1 januari 2013 voor al haar spelende en niet-spelende leden met € 1,00 per maand te verhogen.
De leden hebben het voorstel aanvaard dus zal de contributieverhoging per 1-1-2013 worden doorgevoerd. De automatische incasso’s zullen door de penningmeester worden aangepast in december 2012.
Aan de leden die de contributie zelf nog per bank overmaken het verzoek dit vanaf januari 2013 met € 1,00 te verhogen.

Het Bestuur


Comments are closed.