Categorie | Algemeen

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering woensdag 13 november 2013

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 3 juni 2013

4. Ontwikkelingen sportpark / clubhuis

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2012 – 2013

7. Huldigingen

8. Rondvraag

Sluiting


Comments are closed.