Categorie | Algemeen

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering dinsdag 6 november 2012

Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 mei 2012

4. Contributieverhoging

5. Verslag financiële commissie

6. Definitieve cijfers 2011 – 2012

Pauze

7. Ontwikkelingen Sportpark

8. Huldigingen

9. Rondvraag

Sluiting


Comments are closed.