Categorie | Algemeen

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Maandag 21 NOVEMBER 2011

AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 17 mei 2011.

4. Huldiging jubilarissen

5. Definitieve cijfers 2010-2011

6. Kwartaalcijfers penningmeester

PAUZE

7. Presentatie sportpark

8. Evaluatie voetbalplan 2014

9. Rondvraag

SLUITING

Bestuur D.v.v. Sallandia


Comments are closed.