Categorie | Algemeen

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Dinsdag 17 MEI 2011
AANVANG : 20.00 UUR

In ons clubgebouw de “Lokvogel”.

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering d.d. 15 december 2010.
 4. Jaarverslagen
 5. Huldigingen
 6. Bestuursverkiezingen
  Aftredend zijn :
  A. Nagtegaal (herkiesbaar)
  S. Nagtegaal – Brink (herkiesbaar)
  J. Kuiper (herkiesbaar)
  C. Jansen (herkiesbaar)
 7. Presentatie cijfers “de Lokvogel”
 8. Begroting seizoen 2011/2012
 9. Update sportpark de Zandweerd
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia


Comments are closed.