Categorie | Algemeen

Akkoord over sportpark Zandweerd

Bron: De Stentor

DEVENTER – Sportpark Zandweerd krijgt bij de herinrichting één centraal kleedkamergebouw. De voetbalclubs hadden daar tot gisteravond grote bedenkingen over, maar gingen in de politieke markt uiteindelijk akkoord.

Clubs én wethouder sport Margriet de Jager omarmden een voorstel van VVD’er Henk Scharp. Hij suggereerde het centrale gebouw iets anders te situeren op het park om de bezwaren van de clubs weg te nemen.

Inspreker Han Hofstede uitte namens Sportclub Deventer en Sallandia kritiek op het voorstel van het college. De situering van het kleedkamergebouw was zodanig dat er een extra trainingsveld zou sneuvelen. Dat stelt de clubs voor capaciteitsproblemen. Ook de afstand van de velden tot het gebouw was te groot en strijdig met KNVB-richtlijnen. Dat is ook onveilig voor met name pupillen. Dit gezien paden met fiets- en bromfietsverkeer op het park die zij dan moeten oversteken

Het voorstel van Scharp nam die bedenkingen weg. Nadat eerst Hofstede aangaf het een acceptabel voorstel te vinden, gaf De Jager aan dat een andere situering mogelijk is: ,,Daar gaan wij uitkomen.”

Hofstede, die stelde dat er te weinig overlegd is met de gemeente, ijverde aanvankelijk voor twee afzonderlijke kleedkamers: één bij Sallandia (waar WWV in op gaat) en Spc. Deventer. Maar ook in de ‘Scharp-variant’ ziet Hofstede mogelijkheden van zelfredzaamheid van de clubs. Onder die conditie zijn twee in plaats van een kunstgrasvelden mogelijk. De politiek is ook daar mee akkoord.

De Jager noemde één centraal gebouw noodzaak. Dan kan op termijn een zorg- of welzijnspartij een ruimte tegen dat gebouw aanbouwen. Solis zou belangstelling hebben. Zo moet een multifunctioneel sportpark ontstaan, dat de buurt ten goede komt en waar gezondheid en bewegen centraal staan. Voor de plannen is 2,5 miljoen beschikbaar, 4 ton meer dan eerder. Voor dat bedrag wordt ook een parkeervoorziening óp het sportpark gerealiseerd en komt er kunstgras op sportpark Borgele.


Comments are closed.