Categorie | Nieuws

Agenda ledenvergadering 28 november 2018

Algemene ledenvergadering woensdag 28 november 2018

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
  3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 20 juni 2018
  4. Aanstelling nieuwe financiële commissie
  5. Definitieve cijfers 2017 – 2018
  6. Verslag financiële commissie
  7. Huldigingen:
  8. Rondvraag

Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia


Comments are closed.