Categorie | Jeugd, Uncategorized

Afdeling Jeugdzaken druk met elftal-indelingen.

Afdeling Jeugdzaken druk met elftal-indelingen

De afdeling Jeugdzaken is druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Zo wordt er bekeken hoeveel teams er worden samengesteld, wie er als trainers worden aangesteld, hoeveel leiders er zijn, etc.

We vinden het belangrijk om iedereen zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over de (nieuwe) teams. We gaan er nu vanuit dat we het volgende seizoen zullen starten met 1 A-elftal, 1 of 2 B-elftallen, 1 C-elftal, 2 of 3 D-teams, een junioren-meidenteam, 3 E-teams en 3 F-teams. Tevens willen we gaan starten met een groep mini’s, daarvoor zijn de eerste aanmeldingen reeds binnen. Het zal duidelijk zijn dat de elftallen anders zijn samengesteld dan in het huidige seizoen.

Op woensdag 9 juni zal er een ouderavond worden gehouden. Daarvoor zullen de ouders van alle jeugdleden een uitnodiging ontvangen. Op deze avond zullen zij worden voorgelicht over de plannen voor volgend seizoen (en de daaropvolgende seizoenen).  De organisatie van de afdeling Jeugdzaken is er anders uit komen te zien, er is een (aanzet gegeven tot) de invoering van een Jeugdbeleidsplan, de gedragsregels zijn aangescherpt, etc. Het is belangrijk dat iedereen hiervan goed op de hoogte is, zodat duidelijk is bij wie men met vragen moet zijn, waar men rekening mee moet houden, welke activiteiten we gaan doen.

We merken dat het met name bij de junioren leeft hoe de elftallen eruit komen te zien. Wij zullen hen op korte termijn uitnodigen voor een gesprek. Bij de C-junioren is duidelijk dat er volgend seizoen een elftal staat bestaande uit de huidige (1e jaars) C-spelers, aangevuld met de D-spelers die overkomen uit de D1 en D2. Daar staan inmiddels 14 namen voor op papier. We hopen dit aantal nog uit te kunnen breidden, om goed de competitie in te kunnen gaan.


Leave a Reply