Archief | oktober 22nd, 2018

Schilderwerk De Lokvogel

UPDATE OKTOBER

Tijdens de algemene onderhoudsdag hebben zich een flink aantal vrijwilligers gemeld om vanaf heden eens in kwartaal een onderhoudsdag te plannen.
Ook zijn een aantal van deze mensen gewillig om elke week of eens in de twee weken naar de club te komen om klein onderhoud uit te voeren.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opknappen van de buitenzijde clubhuis, het oude kleedgebouw en onze nieuwe dugouts.
Mede Initiatiefnemer Harry Preusterink zal binnenkort een verslag uitbrengen met foto’s.

Wil u hier ook aan meewerken meld u aan bij John Kuiper jgmkuiper@gmail.com

 

Gepubliceerd Nieuws0 Reacties

Agenda ledenvergadering 28 november 2018

Algemene ledenvergadering woensdag 28 november 2018

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen
  3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 20 juni 2018
  4. Aanstelling nieuwe financiële commissie
  5. Bestuursverkiezingen
  6. Definitieve cijfers 2017 – 2018
  7. Verslag financiële commissie
  8. Huldigingen:
  9. Rondvraag

Sluiting

Bestuur D.v.v. Sallandia

Gepubliceerd Nieuws0 Reacties